Antenner / Antennsystem

Våra kommunikationskonsulter har lång erfarenhet från arbeten kring kommunikation, både som projektledare och experter och vet vad som krävs för att skapa, utveckla och vidmakthålla säkra och robusta kommunikationslösningar. Detta i nära samarbete med kunder inom både privat och offentlig sektor.

Inom tjänsteområdet antenner och antennsystem har vi kapacitet att stödja våra kunder inom bland annat verifiering av antennprodukter/-system, tillgång till unik antennmätplats och att integrera/Verifiera kommunikations- och antennsystem i svåra miljöer.

Vi arbetar även med:

Anskaffningsstöd i samband med nya typer av antenn och antennsystem

Utför Täckningsberäkningar, tillgång till flera olika typer av verktyg

Telekonfliktsanalyser

Läs mer: