Tjänsteplattformar

När du är klar över din IoT-strategi vill du sjösätta den snabbt. Combitech gör det möjligt med hjälp av effektiva och säkra standardplattformar som skräddarsys för dina behov.

Internet of Things förknippas oftast med produkter och tjänster som riktas till konsumentmarknaden. Men potentialen för IoT-lösningar är minst lika stor inom den tillverkande industrin. Till exempel för att övervaka processer, förutsäga underhåll och ha kontroll på maskiner och utrustning. Oavsett applikationsområde är snabbhet en nyckel till att realisera nyttan och skapa värde för företaget, kunderna och användarna.

Combitech erbjuder lösningar och plattformar som bygger på färdiga system och komponenter. En fördel är att vi är en oberoende aktör, vilket innebär att vi kan jobba med flera olika plattformsleverantörer. Lösningarna utvecklar vi kontinuerligt i samarbete med våra kunder vilket ger ett kostnadseffektivt och snabbt arbetssätt.

I arbetet utgår vi från plattformar som erbjuder stora integrationsmöjligheter och ger kunderna möjlighet att på ett säkert sätt tillämpa sensor/device-management, få tillgång till maskininlärning/AI och visualisering av data i BI-lösningar. För speciella behov kan vi välja plattformar som normalt används för att hantera sensorer och data med högsta säkerhet inom försvaret.

Säkerhet är prioriterat för oss, och alla våra lösningar bygger på marknadsledande kompetens inom cybersäkerhet.

Våra tjänsteområden/delar inom tjänsteplattformar:

  • IoT-arkitektur
  • Säkerhetsarkitektur
  • Plattformsval och konfiguration

Läs mer om