Robotic Process Automation

Inom tjänsteområdet RPA, Robotic process automation, erbjuder vi på Combitech en bredd av tjänster. Vi erbjuder bland annat processkartläggning, RPA-utveckling, drift av RPA-robotar, utveckling av specialanpassade robotar, RPA baserad på öppen källkod, RPA baserad på UiPath eller Blue Prism och säkerhetsgranskade robotar.

Tack vare vår erfarenhet och säkerhetskultur så skapar vi ett unikt erbjudande för våra kunder där vi levererar lösningar som är både säkra och stabila. Vi är starka på kopplingen mellan AI och RPA och har lång erfarenhet av verksamhetsmodellering. VI erbjuder ett licensfritt Open Source alternativ.

Unikt inom branschen är att vi erbjuder ett uppstartspaket till fast pris för att snabbt och utan stora investeringar i mjukvarulicenser komma igång med RPA. Erbjudandet är baserat på en licensfri RPA-lösning som är byggd på öppen källkod.

 • God erfarenhet av processkartläggningar
 • Cybersäkerhetstänk i RPA-lösningar
 • Licensfritt system
 • Öppen källkod
 • Uppstartspaket för att snabbt komma igång med licensfria robotar

På Combitech har vi erfarenhet inom RPA från bl.a.:

 • Automatiserad inhämtning av data till lösningar för omvärldsanalys
 • Automatiserad matchning mellan konsulters CV och kunders uppdragsbehov
 • Automatisering av diverse processer inom kommunal sektor

Med lösningar inom RPA från Combitech så får ni:

 • Bättre datakvalitet
 • Snabbare databehandling
 • Konsekventa beslut
 • Lägre kostnad
 • Högre tillgänglighet
 • Bättre kundnöjdhet
 • Frigör resurser och minskar behovet av rekrytering
 • Låter organisationen fokusera på kärnverksamhet 
 • Ökad genomströmning
 • Ökad produktivitet
 • Ökad skalbarhet
 • Ökad spårbarhet

Läs mer om