IT-ledning

IT-ledarna är nyckelpersoner i de digitala satsningarna och en förutsättning för att driva förändring. Combitech erbjuder kvalificerad ledarkompetens och hjälp med att utveckla verksamhetens egna IT-ledare.

Combitech prioriterar ledarskap och vi arbetar dagligen med kvalificerade ledningsuppdrag för våra kunder. Om du idag saknar central kompetens i IT-satsningen, erbjuder vi nyckelkompetenser i form av erfarna projektledare, Scrum Masters, teamledare och andra viktiga roller. Fråga oss gärna om lämplig lösning för ditt behov, kortsiktigt och långsiktigt.

I vårt program för utveckling av dina egna IT-ledare ingår till exempel  utbildning och mentorskap, personlig ledarskapsträning och utbildning av testledare. Alla våra utbildare och konsulter är certifierade inom sina områden och utbildade inom olika metodiker.

I centrum för vårt arbete står individen och vi brinner för att hjälpa människor utvecklas personligt och professionellt, och väcka insikt om hur den personliga drivkraften kan göra skillnad för hela verksamheten. Beteendeanalyser och drivkraftsanalyser, liksom inspirationsseminarier och coachning, är exempel på verktyg vi använder för att träna och motivera framtidens IT-ledare.

Våra tjänsteområden/delar inom IT-ledning:

 • Projektledning
 • Teamledning
 • SCRUM-master
 • Produktägare
 • Konfigurationsledare
 • Förstudieledning
 • Testledning
 • Personlig ledarskapsträning
 • Beteendeanalyser och drivkraftsanalyser
 • Coach/Mentor-ledarskap
 • Coach/Mentor-utvecklingsprojekt
 • Utbildningar i hållbart ledarskap

Läs mer om