IT-arkitektur

Digital transformation är en omvälvande förändring som påverkar allt – affär, verksamhet, teknik och IT. Combitech hjälper dig skapa en helhetsarkitektur som tar höjd för framtidens möjligheter och utmaningar.

I de nya digitala ekosystemen skapas innovativa och sammanlänkade tjänster och produkter och nya affärsmodeller konkurrerar ut gamla. Dessutom blir din verksamhet alltmer sammankopplad med omvärlden och beroende av andra system. Med andra ord ökar komplexiteten för varje dag som går och det ställs höga krav på en adaptiv arkitektur som möjliggör proaktiva och successiva förändringar. Så frågan är given: Vad krävs av ditt IT-landskap för att klara av företagets vision och strategier för framtiden?

Combitech har både djup och bredd inom arkitekturområdet, över hela kedjan. Vi kan hjälpa till med arkitektur för såväl enskilda system som hela ekosystem. För att möta den disruptiva förändringen väger vi in alla aspekter av verksamhet, IT, teknik och människa i arbetet. Plus säkerhet naturligtvis. Rätt säkerhet minskar riskerna och kostnaderna, medan flexibilitet och skalbarhet säkerställer att arkitekturen redan från start är förberedd för att realisera framtida affärsmöjligheter. 

Våra tjäsnteområden/delar inom IT-arkitektur:

  • Enterprisearkitektur
  • Verksamhetsarkitektur
  • IT-arkitektur
  • Informationsarkitektur
  • Lösningsarkitektur
  • Systemarkitektur
  • Säkerhetsarkitektur
  • Business intelligence

Läs mer om