Big Data

Det råder inte brist på data. Men oavsett om du intresserar dig för marknadsanalys, självkörande bilar, industriella processer eller hur konsumenter använder sina produkter, behövs det kunskap och lösningar för att samla in, processa, analysera och omvandla komplicerade datamängder till överskådlig och förståelig information. Combitech hjälper dig hela vägen. 

Att effektivt fånga, analysera och förvandla extremt stora datamängder till affärsnytta är ett av fundamenten, och en vinnarformel, i den digitala transformationen.

Med Combitech som big data-partner får du hjälp att snabbt ta kontroll över data och använda den för att nå önskade mål. Vi besitter unik kompetens kring intelligence och analytics, och delar gärna med oss av vår kunskap till din personal genom arbetet och via kurser. Med utgångspunkt från syftet med big data-satsningen hjälper vi dig utvärdera behoven och potentialen, konkretisera proof of value och föreslå lämpliga vägar till genomförande och integration med andra system. 
Därifrån kan vi hjälpa dig med allt från att sätta upp ett system och upprätta dynamiska och framtidssäkrade datalager, till att ta fram datamodeller och dataarkitektur, utveckla maskininlärning och visualisera analysresultat. Bland mycket annat.

Våra tjänsteområden/delar inom Big Data:

  • Förstudie, kartläggning och behovsinventering
  • Informationsmodellering och försörjning
  • Datamodellering och arkitektur
  • Data Integration
  • Analytics och Data Science
  • Business Intelligence
  • Machine Learning och AI
  • Visual Analytics
  • Predicitive analytics

Läs mer om