Application Management

Transformationen till digital affärslogik, snabbare utvecklingscykler och disruptiv teknik ställer helt nya krav på systemförvaltningen. Combitech hjälper dig säkerställa kostnadseffektivitet, kontroll och skalbarhet i ett nytt digitalt landskap.

Combitech arbetar med etablerade verktyg och metoder och erbjuder all kompetens som behövs för att säkerställa en systemförvaltning som i alla avseenden stödjer verksamhetens affärsmässiga och digitala ambitioner.

Vi kan hjälpa dig hela vägen från behovsinventering, kravställning och förstudier till arkitektur, lösningar och implementering samt tjänster som förändringsleding, verksamhetsutveckling och utbildning. Ovanpå det tillför vi branschledande kompetens inom cyber security, helhetskompetens inom digitalisering samt stor erfarenhet av implementering av nya arbetssätt i internationella projekt.

Våra tjänsteområden/delar inom application management:

  • Kvalitet
  • Microsoft Azure
  • Atlassian
  • Systemförvaltning
  • Databasadministration
  • Helpdesk QA
  • MBD-förvaltning
  • Managed Security Services (MSS)

Läs mer om