Autonomy solutions

Många förknippar autonomi med en personbil, lastbil eller buss som kör förarlöst från punkt A till punkt B.  Men det är i slutna områden inom industrin, snarare än inom privatbilssektorn, som autonoma fordon först kommer att lösa viktiga uppgifter i samhället.

Autonoma fordon som samverkar och löser uppgifter tillsammans

Den stora nyttan kommer när många autonoma fordon användas tillsammans och samarbetar med varandra. En bransch som kommit långt är gruvbranschen. För gruvindustrin innebär autonoma fordonsflottor många fördelar, som till exempel säkrare arbetsmiljö för medarbetare, ökad produktivitet och minskade kostnader. Dessutom är det ofta ett steg i elektrifieringen av fordonsflottan, vilket i sin tur minskar klimatpåverkan.

Andra områden där autonoma fordonsflottor kan göra stor nytta är hamnar, industrier, lagerlokaler, jordbruk, flygplatser och bussdepåer. Egentligen alla verksamheter med större avgränsade områden där man använder någon form av transportmedel.

Vi har lång erfarenhet av autonomi, mobilkommunikation, positionering och säkerhet, och i just industriella tillämpningar i avgränsade områden ser vi till att de autonoma fordonen fungerar i en kontext.

Vår expertis ligger i att få autonoma fordon, från en eller flera tillverkare, att samverka och lösa komplicerade uppgifter med hjälp av ett ledningssystem.

Våra lösningar inom autonomi hjälper autonoma fordon att:

  • Samarbeta och dela resurser med andra autonoma och manuella fordon, till exempel att lastare i en gruva inte kör in i samma gång, att elektrifierade bussar åker och laddar vid olika tidpunkter, att lastbilar inte kommer in samtidigt till lastkajen.
  • Agera som en sammanhållen flotta som löser uppgifter istället för att styra varje enskilt fordon. Det kan handla om en autonom fordonsflotta som får i uppgift att flytta en viss mängd gods från terminal A till terminal B, där lastbilar, truckar mm samverkar och gemensamt löser uppgiften.
  • Kommunicera och samverka med varandra även om de är fordon från olika tillverkare.

Vi får autonoma fordon, från en eller flera tillverkare, att samverka och lösa komplicerade uppgifter med hjälp av ett ledningssystem.

Per Åkesson, Affärsområdeschef Autonomy Solutions & Private Networks

Tjänster

Traffic Management 

(Traffic Management) möjliggör för autonoma fordon att samarbeta och dela resurser med andra autonoma och manuella fordon, t ex att fordon inte kör in i samma gång, att elfordon åker och laddar vid olika tidpunkter, att lastbilar inte kommer in samtidigt till lastkajen. 

Kontakt: Per Åkesson 

Fleet Management

Genom flottstyrning (Fleet Management) får systemet möjlighet att själv lösa en komplex uppgift utan att operatören behöver ge direktiv till varje enskilt fordon. Det kan t.ex. röra sig om att flytta en viss mängd gods från terminal A till terminal B, där lastbilar, truckar mm, från en eller flera tillverkare, samverkar och gemensamt löser uppgiften.  

Kontakt: Per Åkesson  

Positionering

I alla digitaliseringslösningar är position en mycket viktig parameter. Oavsett om du vill styra autonoma fordon, kontrollera produktionsflöden eller övervaka närvaron inom ett område är det helt nödvändigt att ha kontroll på positionen hos maskiner, gods och människor. Vi arbetar därför mycket med olika typer av positioneringslösningar både för inom- och utomhusbruk. 

  • NDAC – Bluetooth baserad inomhuspositionering med en noggrannhet på ca 0,5m 
  • RTK (Real Time Kinematic) – GNSS-baserad positionsmätning där en fysisk, eller virtuell, basstation används för att öka noggrannheten till decimeterprecision. 

Kontakt: Per Åkesson och Patrik Johansson

Relaterade tjänster