Struktur

Ett företag som är redo för framtiden har kontroll på helheten och en kompassriktning som är tydlig för alla. Det skapar trygghet i förändringsarbetet i hela verksamheten. 

I många organisationer initieras förändringar utan att riktigt se helheten. Man ser behoven av förändring, men inte hur förändringen bör drivas med hänsyn till de samband och beroenden som finns mellan verksamhetens delar. Något som i sin tur kan skapa nya problem och leda till ineffektivitet.

Etapp 2 på förändringsresan handlar om Struktur. Vi startar med en nulägesanalys som genomlyser strategier, processer, information och system, och tydliggör alla samband. Nulägesanalysen ger dig överblick och insikt i kritiska förändringsbehov, som sedan konkretiseras i målbilder med sikte på önskat läge. Nuläge och målbild ligger till grund för våra arkitekter när de hjälper dig skapa realiserbara genomförandeplaner som optimerar nyttoeffekterna över tid. En viktig del är också att ta kontroll över informationen. Med en genomarbetad färdplan och kvalitetssäkrad information läggs grunden till ett proaktivt och metodiskt förändringsarbete som motiverar medarbetare och involverar intressenter. En bra struktur skapar stabilitet, förtroende och trygghet.

Våra tjänsteområden/delar inom struktur:

  • Organisationsutveckling
  • Processutveckling
  • Informationshantering
  • Effektkartläggning
  • Effekthemtagning
  • Metodutveckling (Agilt, Lean, Scrum)

Läs mer om