Kultur

Nyckeln till hållbara förändringar? Människorna i organisationen.

Det är på individnivå vi hjälper dig lägga grunden till varaktiga effekter och en företagskultur som bygger på gemensamma värderingar och mål.

Efter Strategi och Struktur följer Kultur – den tredje och kanske viktigaste etappen på förändringsresan. Här handlar det om att realisera förändringen med och hos medarbetarna. Att få varje individ att förstå syftet, känna delaktighet och uppleva möjlighet att påverka.

Vi stödjer arbetet på alla nivåer i verksamheten. Med planering och verktyg. Kommunikation och coachning. Och givetvis med utbildning. Processen innebär lärande åt båda håll. Medarbetarna får kunskap om företagets inriktning och behov för framtiden. Ledningen får feedback så att potentiella fallgropar kan undvikas genom proaktivt arbete. Nyttan i förlängningen: Positiva och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till måluppfyllelse.

Combitechs konsulter är certifierade och har mångårig erfarenhet av förändringsarbete i näringsliv och offentlig verksamhet. De kundanpassade utbildningarna är konsultledda och ingår i Combitech Grow, vårt forskningsbaserade kompetensutvecklingsprogram. En bra kultur skapar lojalitet, helhetssyn och vilja att utvecklas.

Våra tjänsteområden/delar inom kultur:

  • Stöd och coachning
  • Kommunikationsplan
  • Hinder- och riskanalys
  • Förändringsledning
  • Projektledning
  • Erfarenhetsutveckling
  • Utbildning

Läs mer om