Koncept- och affärsutveckling

Inspiration och korsbefruktning är huvudingredienser i Combitechs metod för framgångsrik konceptutveckling. Och så kryddar vi med högteknologi från Saab och branschöverskridande erfarenheter.  

Vi börjar med att samla olika roller på ditt företag i en effektworkshop. Ofta är det första gången som till exempel ledning, utveckling, produktion, marknad och eftermarknad möts för att forma ett koncept. Det skapar delaktighet och förståelse för varandras frågeställningar. Under arbetets gång stimulerar vi på olika sätt deltagarnas kreativitet och hjälper dem att "se", utveckla och utvärdera sin produktidé i alla delar av produktlivscykeln. Vid den avslutande effektkartläggningen analyserar vi behoven, prioriterar och skapar samsyn. Workshopresultatet och effektkartläggningen ligger sedan till grund för en förstudie och konceptframtagning.

Det som är speciellt och unikt i Combitechs process är vårt sätt att korsbefrukta kundens kompetensområden med branschöverskridande erfarenheter och exempel på högteknologiska lösningar från bland annat Saab. Effekten blir en snabbare, mer genomtänkt och mer kostnadseffektiv process som väger in hela produktlivscykeln i ekvationen. 

Våra tjänsteområden/delar inom koncept- & affärsutveckling:

  • Workshop - kartlägga behov, prioritera och skapa samsyn
  • Effektkartläggning
  • Visualisering (nästa steg)
  • Förstudie och konceptframtagning

Läs mer om