Förändringsledning

Riktig förändring åstadkommer du genom nya beteenden och ändrade kulturer. Med hjälp av Combitechs erfarna och skickliga förändringsledare får du snabb och bestående effekt.

Det var längesedan snabb förändring kunde åstadkommas genom att ”implementera ett beslut som ledningen tagit”. Framgångsrik och snabb förvandling kräver förstklassiga förändringsledare. Vi nöjer oss inte med att efterlämna instruktioner i form av en Powerpoint. Vi genomför förändringen.

Det handlar om att acceptera att kraftfull förändring, nya beteenden och ändrade kulturer åstadkoms av människorna i organisationen när de förstått anledningen till förflyttningen och aktivt bjudits in att skapa den.

Förändringsledare för både organisation och ledningsgrupp

Vi älskar att göra våra kunder snabbare med hjälp av förändring. Självklart har vi en välfylld verktygslåda för förändringsledning, från till exempel Prosci och ADKAR, men det är kompetens, relation och resultat som är allra viktigast för oss. Och apropå relation: med människorna i organisationen avser vi även ledningsgruppen – som är med på hela förändringsresan, ända in i mål.

Vårt erbjudande inom förändringsledning:

  • Öka förmågan att leda en organisation
  • Underlätta förändringsarbete
  • Skapa engagerade ledare
  • Höja effektiviteten i arbetsgrupper
  • Höjd motivation hos medarbetare
  • Säkerhetsställa leveransen i projekt
  • Förankring av strategier
  • Digitalt stöd med mätbara resultat

Kurs: Leda i förändring

Utbildningen ”Leda i förändring” ger dig konkreta redskap och tips hur du kan leda dina medarbetare bättre. Men även hur du själv skall överleva och leverera i en värld av digital stress. Vi kallar det att arbeta i två-takt.

Vi hjälper dig att få en helhetssyn på hur du kan vara en god ledare i och genom er och din förändringsresa.

Referenscase: carlfors bruk

Carlfors Bruk är ett familjeägt tillverkningsföretag i tredje generationen med försäljning av sina produkter över hela världen. Tillverkningen präglas av precisa processer, riskfylld arbetsmiljö och hög kompetens bland medarbetarna. För att möta framtida utmaningar på en global marknad har organisationen påbörjat ett förbättringsarbete som omfattar hela verksamheten. Från ägare och ledning till distributörer i alla världsdelar. En del i förbättringsarbetet var att införa teamledare med personalansvar.

Under 2018 genomfördes en Teamledarutbildning i 8 steg under 12 månader för samtliga ledare i produktionen. Parallellt med teamledarna utbildades också företagets ledningsgrupp under samma period. Resultatet har bla. givit ökad produktionsvolym per arbetad timma, lägre stilleståndstid, ökat förberedande underhåll. 2019 blev företagets omsättningsmässigt bästa med bibehållen lönsamhet.

Läs mer om