Visualisering

Framgång eller fiasko? Med visualisering hjälper vi dig att kostnadseffektivt utvärdera och förankra produktidéer på ett tidigt stadium.

Att tidigt utvärdera produktidéer är extremt värdefullt för att undvika bortkastade satsningar på "fel" produkter eller designmisstag som kan visa sig kostsamma längre fram. I vissa fall kan 3D-animerad film vara lämpligt för att illustrera ett koncept. I synnerhet om produkten har avancerade funktioner eller ingår i ett större ekosystem. Med produktkonceptets 3D-modell som grund är det möjligt att skapa bilder, animerade filmer eller prototyper för olika syften, som kan användas internt för utvärdering och förankring och externt för till exempel mässor och annat säljarbete. Eller kanske bygga upp en hel virtuell verklighet. Alltsammans på ett maximalt kostnadseffektivt sätt.

Combitech använder samma visualiseringstekniker som vi nyttjar i högteknologiska projekt för Saab, exempelvis AR och VR. Med hjälp av bland annat 3D-skrivare hjälper vi dig ta fram prototyper och demonstratorer som gör det möjligt att testa viktiga funktioner och utvärdera styrkor och svagheter.

Våra tjänsteområden/delar inom visualisering:

  • Prototyp/demonstrator
  • Film/animering
  • 3D- och animeringsteam
  • Visualiseringsteam
  • Augmented reality
  • Virtual reality

Läs mer om