Systemförvaltning

Vi har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta kundanpassade lösningar för samhällsviktiga funktioner. Vi arbetar till exempel med system för samlade lägesbilder inom krisberedskap åt svenska myndigheter. Det är system som kräver hög tillgänglighet och hög säkerhet.

Vi förstår verksamhetens behov och med vår långa erfarenhet av olika tekniska system och support tar vi tillsammans med kunden fram en effektiv, säker och långsiktig lösning.

Vi erbjuder support och förvaltning utifrån kundens behov, allt från support och felavhjälpning dagtid till tuffa tillgänglighetstider och dygnet runt övervakning. I vårt supporterbjudande arbetar vi med väldefinierade processer enligt ITIL. Kunden väljer de tjänster som behövs för aktuellt system och dess användare. Vi har olika affärsmodeller beroende på krav, lösning och önskemål.

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN:

Combitech är en systemförvaltningspartner med fokus på hög tillgänglighet och trygghet. I systemförvaltning ingår allt från service desk, felanalys och felavhjälpning, användarsupport och utbildningar och vidareutveckling. Du som kund väljer det som du behöver för att känna dig trygg.

Drift och support

 • Användarsupport
 • Service Desk
 • Applikations support
 • Teknisk support mm

Vidareutveckling

 • Behovsanalys
 • Studier och design
 • Utveckling av nya funktioner
 • Test
 • Implementation mm

Metod och konsultstöd

 • Utredningar och analyser
 • Utbildning och övning
 • Dokumentation mm

Kundcase: Krisberedskap

På uppdrag av olika aktörer inom svensk krisberedskap utvecklar och förvaltar Combitech flera system för samlad lägesbild. Dessa lösningar används dagligen för att visa aktuellt störningsläge i vår infrastruktur och samhälle. Lösningarna ger ett beslutsunderlag och stödjer samverkan mellan olika aktörer. Genom en samlad lägesbild är de bättre förberedda när något händer både i kris och vardag.

Läs mer om: