Lösningar för samlad lägesbild

Vid större störningar i samhället är det viktigt att skaffa sig en lägesbild.

Samhället är beroende av att infrastruktur som elförsörjning, telekommunikation, vägar med mera fungerar. När det uppstår en störning är det viktigt att snabbt få koll på läget och samverka med andra aktörer.

På Combitech har vi lång erfarenhet av att utveckla och förvalta lösningar för samlad lägesbild åt svenska myndigheter med samhällsviktiga funktioner. Det är system som kräver hög tillgänglighet och hög säkerhet.

Lösningar för samlad lägesbild stöder aktörerna i att dela information, samverka, kommunicera och ta bra beslut. Dessa lägesbilder används också för att skapa en nationell samlad lägesbild. Det är viktigt att dessa lösningar är säkra, har hög tillgänglighet och upplevs lätta att använda. Användarbehov styr presentation och användningssätt t.ex. i webb och/eller app.

En lösning för samlad lägesbild innehåller t.ex:

  • Interaktiv karta
  • Integrationer till många olika informationskällor t.ex. vädervarningar, störningsinformation och prognoser
  • Konferens- eller kommunikationsverktyg
  • Dokumenthantering och rapporter
  • Dagböcker
  • Kontaktuppgifter
  • Mm

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN INOM LÖSNINGAR FÖR SAMLAD LÄGESBILD:

På Combitech kan vi stödja dig som kund i allt från design och framtagning av lösning, metoder för effektiv användning och samverkan, utbildning och övning och förvaltning och support av lösningen, allt för att skapa en säker och hållbar lösning över tid med hög tillgänglighet.

Vi erbjuder design och utveckling av lösningar där första steget kan vara att ta fram en pilotlösningen eller proof-of-concept. Att jobba iterativt tillsammans är ett effektivt sätt att komma till rätt lösning utifrån behov och krav.

Kundcase: Krisberedskap

På uppdrag av olika aktörer inom svensk krisberedskap utvecklar och förvaltar Combitech flera system för samlad lägesbild. Dessa lösningar används dagligen för att visa aktuellt störningsläge i vår infrastruktur och samhälle. Lösningarna ger ett beslutsunderlag och stödjer samverkan mellan olika aktörer. Genom en samlad lägesbild är de bättre förberedda när något händer både i kris och vardag.

Läs mer om: