Informationssäkerhet

På Combitech anpassar vi hela tiden vårt utbud och vårt sätt att hjälpa våra kunder. Allt eftersom fler företag blir digitaliserade och skapar nya affärsmodeller har vi också anpassat oss för att kunna hjälpa kunderna inom detta nya område, med rätt service vid rätt tidpunkt. Combitech erbjuder ett brett utbud av cybersäkerhet som en tjänst, där du som kund kan välja vilken typ av hjälp du behöver och när.

  • Behöver du kontinuerlig säkerhetstestning eller säkerhetsmedvetenhet och vill ha en paketlösning där du kan anpassa erbjudandet efter dina behov?
  • Behöver du övervakning av dina system dygnet runt och vill beställa en prövotid online?
  • Vill du ha GDPR som en tjänst där Combitech hjälper dig med anpassning i dina PM3, ITIL eller andra processer?
  • Vill du göra en online-granskning av din verksamhet för att visa på era viktigaste förbättringsområden?

Det här är bara några exempel på vad vi, tillsammans med dig, kan göra för att öka din cybersäkerhet genom att tänka utanför ramarna.

Välkommen till Combitech cybersäkerhet som en service!

Köp din säkerhetslösning som en tjänst här >>

Läs mer om