Digital eftermarknad

Framtidens viktigaste marknad

Den nya generationens produktinformation och underhållstjänster utformas på användarnas villkor. Och det är användarna själva som via tjänster och uppkopplade produkter levererar användardata som sluter cirkeln och ger energi till utvecklingen av ännu bättre och effektivare lösningar på deras verkliga behov. Behov som visar riktningen för dina framtida erbjudanden, ja kanske hela din affär. Dags att se på eftermarknaden som den viktigaste marknaden? 

Digitalisera eftermarknadens värdekedja

Genom digitalisering och kontinuerlig övervakning av insamlad data, ges nya möjligheter att optimera traditionella eftermarknadsprocesser med snabba, kostnadseffektiva och högkvalitativa tjänster. Till exempel förbättrad reservdelshantering, optimerad underhållsplanering och nya affärsmodeller. 

Vårt synsätt på digitaliserad eftermarknad med säkerhet i fokus:

Människan i centrum
På Combitech anser vi att det är avgörande att hitta samspelet och balansen mellan teknik och människa för att lyckas med sin digitalisering. Vi erbjuder specialister för att hjälpa våra kunder i den digitala transformationen. 

Förbättrat beslutsstöd
Genom insamlad data och återmatning från kund ges ett faktabaserat underlag för beslut, både för företagsledningen som fattar strategiska beslut och operatören som hanterar det dagliga arbetsflödet.

Ökad tillgänglighet
Genom digitaliseringen ges bättre kunskap och övervakning av produkter och maskiner. Det hjälper till att förutse framtida produktionsstopp och maximerar produktionsutrustningens tillgänglighet.

Värden som digitaliseringen möjliggör:

  • Nya tjänster
  • Nya affärsmodeller
  • Ökad lönsamhet
  • Effektivare åtgärdande underhållsarbete med riktad dokumentation och reservdelshantering
  • Effektivare prediktivt underhållsarbete
  • Effektivare produktionsflöde
  • Bättre kontroll över maskinparken

Combitech erbjuder kurser inom Teknikinformation. Dem hittar du på combitech.se/utbildning

Läs mer om