User Experience Design

I dagens digitala samhälle har användare ofta hög kompetens och uppfattning om vad som skiljer en bra produkt eller tjänst från en dålig, dock kan det vara svårt att sätta fingret på vad som är den avgörande skillnaden.

Med tydliga användarkrav och kartlagd målbild hjälper vi er designa produkter och tjänster som stärker varumärket och bygger lojalitet. Från nya identifierade kundresor, via idé- och konceptutveckling till slutgiltig design och lansering ansvarar vi för hela resan med kravhantering, ux-design, användartester och pixelperfekt grafisk form.

Med vår kompetens inom User Experience kan vi både säkerställa att slutanvändaren får den produkt som uppfyller behoven på bästa sätt, samtidigt som interna resurser nyttjas med rätt fokus.

Vad är UX-design?

User experience Design (UX) är en del av av det långsiktiga arbetet att skapa produkter och tjänster anpassade och utvecklade för användaren. Genom en användarcentrerad process, och med metodik och verktyg som vi vet fungerar, kan vi tillsammans skapa de bästa lösningarna som genererar värde och kundnytta.

Varför är User Experience Design viktigt?

Nöjdare kunder och större marknadsandel

Den viktigaste anledningen för företag att investera in UX är värdet det genererar, de framgångsrika företagen vars produkter och tjänster vi alla nyttjar i vardagen är beviset på det. Företag som prioriterar, och investerar i, användarens upplevelse får högre kundnöjdhet, större andel återkommande kunder, och större marknadsandel. 

Undvik misslyckade projekt och kostsamma omtag

UX är en bra långsiktig investering och ett effektivt sätt att minska risken för misslyckade projekt eller kostsam omdesign. Genom att arbeta användarcentrerat, iterativt och med kontinuerliga användarester kan vi säkerställa att rätt leverans redan från början.

Produkter och tjänster som hör ihop

Genom att arbeta strategiskt med UX, och ha en tydlig plan för hur era produkter ser ut, fungerar och ska upplevas, kan ni skapa en produktfamilj som hör ihop. Produkter från samma leverantör där användaren känner igen sig, och inlärningskurvan är låg skapar förtroende och bygger lojalitet.

Vart börjar vi?

  • Tillsammans sätter vi ihop ett tvärfunktionellt dreamteam, vi designar och utvecklar tillsammans.
  • Med en tydlig bild och förståelse för användaren och kontexten kan vi identifiera och prioritera de största utmaningarna.
  • I ett antal designsprintar arbetar vi fokuserat och effektivt för att angripa dessa utmaningar genom idé, design, prototyp och test.
  • Med vår starka kompetens inom mjukvarututveckling stödjer vi er hela vägen till lansering. Vi säkerställer att visionen blir verklighet och att inga detaljer tappas bort under implementeringen.
  • Vi kan även kartlägga er nuvarande UX-strategi och arbetssätt för att tillsammans utveckla och stötta den, och stöttar er i framtagning av ett designsystem, som på sikt skapar kontinuitet och stark igenkänning.

Läs mer om