Business Innovation

För att förbli relevant för era kunder är flexibilitet och förmågan att ställa om efter marknadens utveckling nyckelord. Att snabbt lansera produkter och tjänster med en attraktiv affärsmodell är inte bara önskvärt, det har blivit ett krav för framgång.

I vårt erbjudande inom Business Innovation hjälper vi er identifiera tillväxtmöjligheter genom att arbeta utforskande, och analysera ert erbjudande och affärsmöjligheter simultant. Med denna insikt som utgångspunkt kan vi skapa erbjudanden som hjälper er lansera de produkter och tjänster som definierar er marknad och sätter nya standarder.

Vad är Business Innovation?

Business Innovation handlar om att effektivisera eller implementera nya idéer, lösningar, produkter, tjänster, och processer för att öka vinsten samt ge ökad avkastning på investeringar. Vi hjälper er att identifiera de hinder som står i vägen för att leverera era produkter på bästa sätt, och flytta fokus till kundupplevelsen.

Varför är Business Innovation viktigt?

Förberedd för förändring

Genom att utforska och analysera tekniska möjligheter och användarbeteenden och jämföra dessa med den interna förmågan att leverera och svara upp mot dessa kan vi hjälpa er att bygga en verksamhet som är förberedd för förändring.

Effektivare processer

Spara tid och spara pengar, effektivisera och arbeta mer lean - välkända mantran inom varje modern verksamhet. En organisation där intraprenörskap och innovationskultur är etablerade begrepp har större möjlighet att leverera värde till era kunder. Genom att sätta människan i centrum, både era medarbetare och era kunder, hjälper vi er utvärdera och utveckla era processer för att kunna arbeta snabbare, mer agilt samt minimera risk vid nyutveckling av produkter och tjänster.

Ett attraktivt varumärke

Vad gör ett varumärke starkt? Produkterna och tjänsterna det levererar, naturligtvis, men på dagens marknad finns även många andra aspekter att ta hänsyn till. Vi hjälper er bygga ett varumärke som är starkt i grunden, med de värden som faktiskt spelar roll för era kunder, med en tydlig mission, tanke kring hållbarhet och social medvetenhet.

Vart börjar vi?

En åtta veckors Business Discovery sprint.

  • Kartläggning av er interna verksamhet, intressenter och processer, hur svarar de mot er strategi och leveransförmåga idag
  • Analys av er externa spelplan för att skapa insikt om inom vilka områden och med vilken teknik vi kan generera högst påverkan.
  • Med dessa två perspektiv, kombinationen av interna förmågor och externa möjligheter, arbetar vi sedan vidare med prototyper och tester för att validera riktningen och skapa förutsättningar för kommande lanseringar.
  • Utveckling av er interna organisation med utbildningar och workshops för att skapa engagemang och förståelse, och därmed stärka innovationskulturen inom verksamheten.

Läs mer om