Design & User Experience

Produkter och tjänster säljs inte längre som isolerade öar utan som del av ett erbjudande som levererar en helhetsupplevelse för kunden. Företag inom alla branscher ställer aktivt om för att fokusera på kundupplevelsen och värdet den genererar.