Styrning och efterlevnad

En strategisk säkerhetspartner

Organisationer brukar ha förståelse för att de kan vara sårbara för olika typer av attacker eller försök till överträdelser. När väl skadan har skett kan konsekvenserna bli allvarliga. Med andra ord, det lönar sig att vara proaktiv.

Med Combitech som din strategiska säkerhetspartner kommer du skapa förutsättningar för effektivt, lönsamt och organiserat säkerhetsarbete. Vi hjälper dig att bedöma risker och möjligheter med situationsanalys och GAP-analyser. Vi etablerar strategier och ledningssystem så som ISO 27001. Vi genomför tekniska granskningar och följer upp att policyer, regler och standarder efterföljs. Vi genomför program för att öka säkerhetsmedvetenheten i din organisation. Vi tillför viktig kompetens som du saknar. Och vi planerar och genomför utbildningar i riskhantering och kontinuitet i dina operationer.

Vill du veta mer? Maila våra experter här >>

Våra tjänsteområden/delar inom styrning och efterlevnad:

  • Säkerhetsmedvetenhet /säkerhetskultur
  • Social engineering
  • GAP-analyser, 27001, 22301, GDPR
  • PCI-granskningar
  • Implementering av ledningssystem och processer
  • Strategisk styrning och ledning
  • Utbildning
  • Kontinuitetsplanering
  • Uthyrning av CSO, CISO, DPO
  • Informationklassificering

Läs mer om