Security Operations Center / MSS

Din MSS börjar här

Proaktiv organisation. Strategier och planer utformas enligt marknadsanalyser, riskanalyser och tillgångsidentifiering. Organisationen får utbildning i incidenthantering för att öka medvetenheten.

Effektiv övervakning. Kontinuerlig övervakning, inklusive analys och åtgärder, med hjälp av  Combitechs säkerhetsexperter. Tjänsten är flexibel, skalbar och baseras på ledande kunskap och den allra senaste tekniken.

Kontinuerlig återkoppling. Incidenter, trender och globala förändringar undersöks, analyseras och från det utvecklar man företagets säkerhetsarbete. Vi erbjuder allt från Proof of Concept för att skapa situationsanalyser av din IT-miljö till High Security SOC (Security Operations Centre). Våra MSS-lösningar innefattar extern övervakning från Combitech SOC. Detta betyder att ingen data eller konfidentiell information lämnar din organisation.

Vill du veta mer? Maila våra experter här >>

Varför din organisation behöver ett styrt tillvägagångssätt

Alla företag, organisationer och myndigheter är potentiella mål för cyberkriminella och terrorism dygnet runt året runt. Kriminella och hackare ligger oftast ett steg före försvaret. De är redan på insidan. Du kan inte stoppa dem bara genom att bygga högre murar och lägga på mer försvar. Det är i princip omöjligt för en organisation att bygga upp sin egen cybersäkerhet och personal. Ett mer omfattande tillvägagångssätt behövs. Ett som är proaktivt i att förebygga, upptäcka och svara på hot.

Därför har vi satt ihop förvaltade säkerhetstjänster. Combitechs förvaltade säkerhetstjänster hjälper dig att upptäcka cyberkriminella, hackare och andra inkräktare och säkrar kontinuiteten i ditt företag.

Allt är baserat på en kontinuerlig livscykel, där lärande och förberedelser står i centrum för tjänsten.

Yttre hot

Du måste motverka både yttre hot och interna utmaningar. Yttre hot kan vara:

Nätfiske, Informationsstöld, Virus, Utpressningsprogram, Bedrägeri, Social engineering

Interna utmanningar

Du måste motverka både yttre hot och interna utmaningar. Interna utmaningar kan vara:

Människor & Processer

Brist på medvetenhet, felanvändning och den mänskliga faktorn, illvilligt beteende, brist på utbildning och återhämtningsplan, brist på cybersäkerhetspolicy

Sårbarheter & Efterlevnad

IT-system och mjukvara, integrering och ekosystem, sammankopplade och uppkopplade produkter och tjänster 

Läs mer om: