Sårbarhetshantering

Teknik som är bäst i klassen – För att vara på den säkra sidan

Med en teknik som är bäst i klassen, och speciellt utbildade sårbarhetsanalytiker, övervakar vi din infrastruktur, verifierar resultat och hjälper kunden att förstå resultaten. Vi har schemalagd övervakning av din infrastruktur så att det blir lätt för dig att jämföra resultat över tid med tidigare trender i lösningen.

Vare sig du behöver sårbarhetshantering för efterlevnad eller som ett externt expertutlåtande erbjuder den här lösningen utmärkt dokumentation av dina ansträngningar i hanteringen av sårbarhet.

Ett systematiskt sårbarhetsprogram hjälper dig att uppnå efterlevnad av olika lagar, regler och standarder så som GDPR och ISO-27001.

Som experter på övervakning vet vi att en källa som Combitech Sårbarhetshantering som matas in i din SIEM-lösning är en väsentlig säkerhetsinformation. Sårbarhetsinformationen möjliggör snabbare incidenthantering. Analytikerns riskbedömning blir mer exakt och risken för falskt positiva svar minskar. Vår lösning integrerar med alla större SIEM-säljare på marknaden.

Den marknadsledande sårbarhetshaneringstekniken bygger på Tenable Nessus och Tenable Security Center. Den drivs och underhålls i Norden från vårt säkerhetscenter. Den ligger också på våra servrar. En ren tjänstemodul, med månatligt abonnemang, som ger dig flexibiliteten du behöver när din infrastruktur förändras. 

Vill du veta mer? Maila våra experter här >>

Combitechs utbud inom sårbarhetshantering

Perimeter Scanning - Upptäcker, och ger dig värdefulla verktyg för att mildra, sårbarheter i dina system som exponeras mot internet.

Intern skanning – Upptäcker, och ger dig värdefulla verktyg för att mildra, sårbarheter i dina interna nätverk. Vi erbjuder både traditionell centraliserad skannermetod och våra agentbaserade skannrar för att möta dina behov.

Skanning av molninstallationer/instanser – Speciellt utformade komponenter som används för att upptäcka och mildra sårbarheter i system i dina molnbaserade installationer/instanser .

 

Vår lösning hjälper dig att följa många olika standarder.

  • Efterlevnadskontroll: FFIEC, FISMA, CyberScope, GLBA, HIPAA/HITECH, NERC, PCI, SCAP, SOX
  • Konfigurationsrevision: CERT, CIS, COBIT/ITIL, DISA STIGs, FDCC, ISO, NIST, NSA

Rapporten

Våra rapporter är strukturerade baserat på återkoppling från kunder för att vi ska kunna erbjuda en lättförståelig översikt över dina sårbarheter. Rapporterna inkluderar följande:

Periodisk sammanfattning – Vårt seniora analysteam skapar en lättläst sammanfattning på hög nivå som behandlar månadens resultat.

Översiktlig beskrivning - Ger dig en tydlig förståelse för vilka mål som finns med i rapporten.  

Top 10 sårbarheter – De mest kritiska sårbarheterna listas först. Metod för upptäckt och saneringsåtgärder inkluderas.

Trendvisualisering – Användbar för att följa förändringar i antalet sårbarheter över tid.

Översikt över skannade webbsidor – Ger dig en tydlig förståelse för vilka webbsidor som inkluderas i rapporten.

Översikt över skannade IP-adresser – Ger dig en tydlig förståelse för vilka IP-adresser som inkluderas i rapporten.

Läs mer om: