Säkra Transaktioner

Varje dag sätter miljoner konsumenter sin tillit till olika betalningssystem. De allra flesta vet inte att kortbetalningen bara är en i raden av transaktioner i ett komplext flöde. Combitech har under mer än 30 år skapat en unik position inom säkra transaktioner i Norden.

Combitech Secure Transactions är ett heltäckande koncept som bygger på spetskompetens inom olika betalningsformer kombinerat med cybersäkerhet på en övergripande nivå. Vi tillför expertis och tjänster i alla delar av betalningsflödet, så att kunder på alla nivåer ska känna förtroende för de tjänster och produkter som man använder. Våra kunder finns huvudsakligen inom bank- och finansmarknaden, samt inom handel och andra branscher med extremt höga krav på säkra och tillförlitliga transaktionsflöden.

Vi utför kravstyrd granskning av allt från källkod till hårdvarumoduler. Vi erbjuder även koncept som exempelvis säkra kortbetalningar, nyckelhantering och källkodsdeponering i säker miljö. I vårt arbete väger vi in omvärldsbevakning och faktorer som kan påverka din verksamhet, till exempel ändrade krav och nya betalningsmodeller.

Våra tjänsteområden/delar inom secure transactions:

 • Contactless transaction
 • PCI-införande och revision
 • Säkra kortbetalningar
 • Nyckelhantering
 • PIN-koder
 • Säkra moduler (HSM)
 • Chipbetalningar (EMV)
 • Kortterminaler (PED)
 • Källkodsdeponering (ESCROW)
 • Säkerhetsmålsättning
 • IT-säkerhetsarkitektur
 • Kodgranskning
 • Penetrationstest och sårbarhetsanalys
 • MSS säkerhetsövervakning
 • Utbildning

Läs mer om: