Säkerhetstest as-a-service

Combitech säkerhetstest i ett nötskal

Informationssäkerhet handlar om att förstå säkerhetsrisker och veta hur man ska hantera dem. Genom att ha en medveten relation på flera säkerhetsnivåer kan du minska risken att konfidentiell eller känslig information hamnar i fel händer.

Combitech erbjuder ett brett utbud av säkerhetstester som kan hjälpa din verksamhet att testa era produkter. Genom både interna, externa och applikationstester kan vi hjälpa din verksamhet att förhindra intrång genom att upptäcka svagheter i förväg. 

Säkerhetstest As a Service handlar om att kontinuerligt säkerhetstesta för att hjälpa dig att upptäcka och förhindra svagheter i systemen innan det sprids.  

Det möjliggörs genom följande steg:

Penetrationstester, kodgranskning, testrapporter, Initial risk- och hotbedömning samt säkerhetsimplementeringar

Vill du veta mer? Mejla dina frågor till en expert här >>

På Combitech erbjuder vi dig:

  • Industriledande expertis inom produkt- och systemsäkerhet
  • Skräddarsydda säkerhetsteam
  • Bevisad metodik baserad på internationella standarder så som Common criteria, OSSTMM, OWASP etc.
  • SWEDAC ISO 17025 godkänt innovationslab inom cybersäkerhet
  • Ledning från Norden
  • Marknadsledande skanningsteknik
  • Experter med säkerhetsprövning - ”White hat hackare”, ”Etiska hackare”

Läs mer om: