Säkerhetskedjan

Den kritiska länken i den organisatoriska säkerhetskedjan är du. Hur ökar du säkerhetsmedvetenheten och var börjar du? Genom denna serie får dina medarbetare förstahandskunskap och de nödvändiga byggstenarna för en robust säkerhetskultur.

RESAN BÖRJAR HÄR...

Människor har i allt högre grad blivit den föredragna inkörsporten och verktyget för cyberattacker – vi beter oss osäkert, gör misstag eller öppnar upp för brottslingar avsiktligt. Du som medarbetare är en kritisk länk i den organisatoriska säkerhetskedjan.

För att öka medvetenheten, engagera medarbetare och bygga säkerhetskultur måste cybersäkerhet vara en integrerad del av organisationskulturen och strategin. Tillsammans med samarbetspartnerna Afry, Ericsson, NCC, SAAB, Swedbank och Telia Company vill vi väcka uppmärksamhet och göra medarbetarna medvetna om vikten av cybersäkerhet.

"Säkerhetskedjan" fungerar som en informativ grund för ditt security awareness program och avsnitt distribueras genom Combitechs lärplattform för enkel åtkomst och engagemang.

Fokus ligger på dig som anställd och vad du kan göra för att vara en starkare länk i kedjan som skyddar organisationens värdefulla data. Resan börjar här....

Säkerhetskedjan - Serien

 1. Informationssäkerhet

  Dessa avsnitt belyser hur hotaktörer använder felhantering av information, e-post, social grooming och manipulation som verktyg för att få åtkomst och orsaka skada på organisationen.

 2. Personalsäkerhet & insider prevention

  Avsnitten belyser hur cyberbrottslingar får tillgång till värdefulla tillgångar via auktoriserad personal genom att infiltrera eller dra fördel av anställdas sårbarheter.

 3. Anläggningssäkerhet

  Avsnitten belyser varför träning av anställdas medvetenhet, samtidigt som man skyddar anläggningar och tillhörande tillgångar, utgör en viktig del av den övergripande organisatoriska cybersäkerheten.

 4. Säkerhetsincidenter

  I dessa avsnitt lyfter vi fram vikten av att rapportera incidenter, även om det inte verkar vara en incident. Att uppmuntra en "rapporteringskultur" kan förhindra cyberattacker.

 5. Säkerhetsskydd

  Dessa avsnitt belyser reglering och styrning av säkerhet när det gäller Sveriges säkerhet. Alla organisationer har något att skydda men det är stor skillnad på det vi kallar normal säkerhet eller den säkerhet som krävs för att säkerställa förmågan för att bedriva säkerhetskänslig verksamhet.

"Säkerhetskedjan" partners

"Säkerhetskedjan" är resultatet av engagerade, insiktsfulla och säkerhetsmedvetna personer som vill öka medvetenheten om säkerhetskulturen. Vi är mycket stolta över att ha arbetat med följande partners i detta projekt:

Afry | Ericsson | NCC | SAAB | Swedbank | Telia Company

Världen står inför förändringSäkerhetskedjanDen kritiska länken i den organisatoriska säkerhetskedjan är du. Hur ökar du säkerhetsmedvetenheten och var börjar du? Få förstahandskunskap och nödvändiga byggstenar för en mer robust säkerhetskultur.

Läs mer om