Säker produktlivscykel

Vad: ”System utan svagheter innan distribution och bibehållen säkerhet under utförande.”

Hur: ”Öka medvetenheten och integrera säkerhetsaktiviteter i processer med stöd från experter.”

Att utveckla system idag kan vara komplicerat när det kommer till säkerhet. Olika typer av regler, nya svagheter i programvaran, säkerhetsbrister på grund av låg medvetenhet, etc. Många gånger behövs extern hjälp för att introducera nya sätt att tänka och arbete med säkerhet. 

Vill du veta mer? Maila din fråga till våra experter här >>

Vår innovationsloop:

Medvetenhet och utbildningsprogram

Vi hjälper era chefer, utvecklare och andra efter deras nivå av säkerhetskunskaper. Exempel på aktiviteter:

  • Hur man identifierar kritiska säkerhetskrav och hur man bygger en säker arkitektur
  • Hur man utvecklar en säker väg i krigsspelsövningar för att kontrollera kompetensen hos programmeraren/testaren
  • Ett, två, tre eller fyra dagars kurser beroende på dina behov

Iterativ och agil SecDevOps

Iterativ och agil SecDevOps som säkerställer säkerheten i utvecklingen och den operationella livscykeln

  • Risk- och hotanalys
  • Säkerhetsarkitektur
  • Säkerhetsutvärdering och testning
  • Säkerhetshantering

Säkerhetsprogram för produktteamen. Hur kan man integrera säkerhet i vanliga utvecklingsaktiviteter och mäta KPI för framgång.

Läs mer om: