OT-säkerhet

Cybersäkerhet för produktionsmiljöer och samhällsviktiga tjänster

Allt fler cyberattacker drabbar produktions- och distributionsmiljöer inom tillverknings- och processindustrier. Dessa miljöer är centrala för företagets verksamhet och ofta även för samhället i stort. Exempel på sådana här miljöer är produktion och distribution av energi och dricksvatten, avloppsrening, men även transportövervakning telekommunikationer, och fabriker.

Digital styrning och övervakning av produktions- och distributionsmiljöer kallas Operational Technology eller OT. OT-miljöer befinner sig nära fysiska processer och skiljer sig därmed från Information Technology eller IT, vilket är mer renodlad informationshantering och används mer för den administrativa sidan av verksamheter.

Vi arbetar för att säkra era OT-miljöer, baserad på relevanta industristandarder som till exempel IEC-62443, NIST 800-82 och ISO-27000.

Combitech kan hjälpa till med att förbättra OT-säkerheten genom bland annat:

• Nulägesanalys av OT-miljöerna

- Vi granskar era OT-miljöer och deras koppling till IT-miljön samt omvärlden

- Vi ger rekommendationer som är anpassade till er verksamhet

• Utveckling av OT-policys

- Vi designar säkerhetspolicys för att uppnå en god säkerhetsnivå och fungerande processer kring säkerhet

- Vi samordnar med era IT-policys för optimal synergi

• Riskanalys av OT-miljöer

- Vi kan genomföra riskanalyser i OT-miljöer, där hänsyn även tas till fysisk säkerhet

• Arkitektur för OT-miljöer

- Vi kan ta fram en säkerhetsarkitektur för OT-miljön

• Penetrationstester anpassade till OT-miljöer

• Utbildningar kring OT-säkerhet

- Vi genomför utbildningar på uppdrag om OT-säkerhet

- Utbildningarna kan anpassas efter kundens verksamhet

Läs mer om: