OT-säkerhet

Cybersäkerhet för produktionsmiljöer och kritisk infrastruktur

Allt fler cyberattacker sker mot produktions- och distributionsmiljöer inom tillverknings- och processindustrier samt olika former av kritisk infrastruktur. Med kritisk infrastruktur menas  till exempel produktion och distribution av energi och elektricitet, telekommunikationer, större vägar med broar och högt trafikerade delar av järnvägsnätet, flygplatser, vattenproduktion och avloppsrening, olika former av ledningssystem för att samhället skall fungera.

För att ovan ska fungera används det som kallas processindustriell IT och automation (ProcessIT), industriella styr- och kontrollsystem (ICS), SCADA-nätverk, PLCer, sensorer och andra IoT-enheter, aktuatorer och en hel del olika andra enheter och maskiner som är inkopplade. Allt detta kan sammanfattas såsom Operational Technology eller OT, vilket då enkelt kan skiljas från IT som står för Information Technology och mer härrör till den administrativa sidan av verksamheter.

Vi arbetar vid önskemål efter olika standarder såsom ISA-95 och IEC-62443 såväl som flertal NIST och ISO-standarder.

Combitech kan hjälpa till med att förbättra OT-säkerheten genom bland annat:

  • Genomlysning av säkerheten i IT/OT-miljöerna - då de ofta sitter ihop och påverkar varandra

- Ge rekommendationer för förbättring av OT-säkerheten

- Hur förbättra redundans, motståndskraft och robusthet

- Uppkopplingar utifrån

- Delning av data

- Arkitektur för OT-miljöer

  • Riskanalyser
  • Penetrationstester
  • Incidenthantering
  • Kontinuitetsplanering – hur få verksamheten och de kritiska processerna att kunna fortsätta fungera även vid problem
  • Projektledning
  • Utbildningar - en eller två dagars utbildning om hur styrning och ledning av OT-säkerhet kan utformas. Kundanpassade utbildningar genomförs också.

Läs mer om: