Innovationslabb Cybersäkerhet

Förberedelse för nuvarande och framtida säkerhetsutmaningar

Många av morgondagens säkerhetslösningar har ännu inte skapats och med digitaliseringen och andra störningar runt hörnet behöver vi vara innovativa tillsammans och hitta nya lösningar på nya problem. Flytten ut i molnet i kombination med en mer komplex miljö samt IT och OT gör att vi behöver hitta nya sätt att tänka. Idén om ett ekosystem som hanterar säkerheten mellan uppkopplade och sammankopplade enheter växer för var dag. 

 • Hur kan vi automatisera efterlevnad av nya regler och standarder? Med 10 000 olika system kommer manuell efterlevnad inte vara möjlig.
 • Hur kommer det nya ekosystemet integrera med säkerhet? Där aktörer går samman och avviker kontinuerligt.
 • Hur kan information föras över mellan olika aktörers domäner utan att manipuleras eller avslöjas?
 • Hur kommer säkerhetskrav slås ihop med skyddskrav för autonoma fordon? Kan du bygga en säker arkitektur som uppfyller båda aspekterna?

Combitechs innovationslab inom cybersäkerhet är precis det, en plats där du kan testa dina nuvarande och framtida säkerhetsproblem på ett nytt sätt och få en bekräftelse på om ditt sätt att närma dig problemet kommer fungera. Tillsammans med din kunskap om din verksamhet och vår expertis kan vi uppfinna, integrera och testa i en agil miljö som snabbt visar om metoden fungerar. 

 • Med våra säkerhetsexperter får du ett nytt sätt att närma dig problemen och kan illustrera hur du kan bygga in säkerhet i dina system och din verksamhet för framtida krav.

Vill du veta mer? Maila din fråga till en expert här >>

Att bygga den digitala plattformen

 • Utveckla ramverk
 • Identifiera säkerhetsattribut
 • Säkerhetsarkitektur
 • Utbildning (säker kodning)
 • Integrerad och automatisk säkerhetstestning
 • Kodrevisioner

Utföra

 • Upptäckt av hot och övervakning
 • Sårbarhetshantering
 • Återkommande incidentresponstjänster
 • Målsäkerhetsutbildning
 • Integrerad upptäckt och bedömning av överträdelse på en tjänst eller produkt

Svara

 • Underrättelse om överträdelse
 • Händelsehantering

Läs mer om