Incident Response Support 24/7

Har din verksamhet blivit utsatt för, eller är hotad av, en cyberattack? Upplever du "obehörig åtkomst" till er data?

Våra cybersäkerhetsexperter finns här för att hjälpa, ge dig de råd och den hjälp du behöver. Vi vet att tiden är av största vikt och vår service är tillgänglig dygnet runt, året runt.

Vad ska du göra om din verksamhet har blivit attackerad eller är under attack?

1. Det första du behöver göra är att varna och samarbeta med cybersäkerhetsexperter. De har den expertis och erfarenhet som krävs för att säkerställa att dina behov tas om hand snabbt. Vårt Incident Response Team är här för att hjälpa och se till att du inte missar något viktigt i detta kritiska skede.

2. Beroende på situationen rekommenderar vi starkt att du skyddar dina säkerhetskopior omedelbart. Inga säkerhetskopior ska finnas på nätverket, så se till att du kopplar bort alla nätverk.

3. Undvik att röra vid någonting. Även om det kan tyckas vara det bästa du kan göra, koppla inte ur eller stäng av saker, eftersom det kan göra mer skada än nytta. Övervaka istället angriparna genom att välja synlighet i realtid.

4. Kommunicera med dina intressenter. Vi rekommenderar att du rådgör med cybersäkerhetsexperter innan du delar nyheter om attacken med dina intressenter, för att säkerställa rätt information, vid rätt tidpunkt och till rätt personer.

5. Börja arbeta för att minimera skador och påverkan av cyberattacken. Redan vid tidpunkten, då hotaktören/-aktörerna och/eller cyberattacken upptäcks. Ha ett systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att framtida analyser och åtgärder baseras på så mycket information som möjligt.

  • Beskriv hur du identifierade hoten och/eller cyberattackerna så detaljerat som möjligt.
  • Slösa inte tid på grundorsaken till attacken, till en början ägnas tiden bäst åt att hantera krisen.
  • Bedöm effekten av attacken – vilken och hur mycket data har äventyrats?
  • Öppna en kommunikationskanal med ledningen (till exempel i Teams, Zoom eller annat) för att spara tid och undvika missförstånd.
  • Se till att all lämplig personal är uppdaterad och medveten om sina roller och ansvarsområden - undvik att mikrohantera teamen och låt dem arbeta med saken utan avbrott.
  • Tilldela en central roll för att koordinera, kontrollera och kommunicera.
  • Engagera och samarbeta med revisionsteamet/-en så tidigt som möjligt.

Läs mer om: