Incident- & krishantering

Allvarliga händelser och kriser kan drabba en verksamhet med stor kraft. Vi hjälper dig lägga grunden till en trygg organisation med kompetens att förebygga, hantera och följa upp incidenter och kriser.

Vår utgångspunkt är enkel: En incident eller en kris som uppstår ska kunna hanteras utan att den ordinarie verksamheten påverkas. Om din verksamhet dessutom har ett kritiskt beroendeförhållande till kunder och andra intressenter blir det ännu viktigare att samverkan och kommunikation fungerar. Med andra ord är effektiv krishantering en förtroendefråga.

Combitech erbjuder ett heltäckande konsultstöd inom kontinuitetsplanering, informationssäkerhet och krisberedskap. Vi analyserar organisationens möjligheter och utmaningar så att rätt åtgärder och övningar kan planeras och genomföras på kontinuerlig basis. Vi hjälper dig också att hantera incidenter när de uppstår, för att undvika att de utvecklar sig till en kris.  Återkommande krisövningar och att lära av inträffade incidenter är nyckeln till handlingskraft och beslutsförmåga, och ett viktigt verktyg för att identifiera brister och uppdatera organisationens förmågor i takt med tidens krav.

Våra tjänsteområden/delar inom incident & crisis management:

  • Krisberedskap – analys, planering och organisation
  • Övningar – kris- och incidentorganisation
  • Incidenter – processer och organisation
  • IT-brottsutredning/IT-forensik – förebyggande och operativt stöd
  • Säkerhetsövervakning – 24/7-drift, logghantering och omvärldsbevakning

Läs mer om: