ITSEF / Evaluation center

Anläggning för utvärdering av IT-säkerhet

Combitech ITSEF (IT Security Evaluation Facility) har arbetat med utvärdering av IT-säkerhet sedan 1995, allt från stora nationella system, system för civilt skydd och militärt försvar till IT-produkter för massproduktion och för kontroll av IT-produkter för operativa organisationer.

Vill du veta mer? Maila dina frågor till en expert här >>

Combitech kan sedan 2007 utvärdera och certifiera företag inom IT-säkerhet i enlighet med Common Criteria (ISO/IEC 15408, ISO/IEC 18405) och ackreditera enligt ISO/IEC 17025. Ackrediteringen täcker också en proprietär metod för självständig utvärdering av IT-säkerhet i produkter och system, elektronisk strålning och krypteringsbedömning i enlighet med  larmstandarder EN 50136-1 and EN 50136-3.

Läs mer om: