Cybersäkerhet för produkter

Med explosionen av digitala tjänster och uppkopplade produkter och system uppstår nya affärsmöjligheter. Men också nya utmaningar. Combitech erbjuder säker produktutveckling för en uppkopplad värld.

Att utveckla cybersäkra produkter är inte bara viktigt. Det är självklart. Och för att lyckas hela vägen krävs det mer än "bara" tekniska kunskaper. Det behövs också helhetssyn och förmåga att tänka långsiktigt när hela produktlivscykeln måste anpassas till allt snabbare förändringar i efterfrågan, kundbeteende och krav på innovation.

Combitech hjälper dig utveckla produkter som kombinerar användarnytta och rätt nivå av säkerhet redan från konceptstadiet. Vi hjälper dig hela vägen från kravidentifiering och IT-säkerhetsarktitektur, till utveckling av produkter och system, samt säkerhetstester och verifiering. Vår process för säker utveckling är tillförlitlig, effektiv och genomförs i nära samarbete med dina medarbetare. Du får en säkerhetslösning som löser dina utmaningar och vid behov erbjuder vi även utbildning som stärker säkerhetsmedvetenheten och kompetensen i företaget.

Våra tjänsteområden/delar inom Cyber Security for products:

  • Säker utveckling
  • Säkra produkter och lösningar
  • Säkerhetstestning och verifiering
  • Utbildning och träning
  • Penetrationstest
  • Säkerhetskomponenter
  • Säkra och spårbara digitala processer
  • Datasluss
  • Secure SOA

Läs mer om: