Cybersäkerhet för fordon

Kompetenscentrum inom cybersäkerhet för fordon

Autonoma fordon, eller fordon med självstyrande funktioner, kommer behöva kontrolleras och testas för att säkerställa myndighetskrav när det kommer till skydd och säkerhet. Combitech är ett av de första företagen som erbjuder heltäckande service för att hjälpa fordonstillverkare och deras leverantörer att följa dessa krav. 

Vårt team agerar som oberoende part som samarbetar med både myndigheter och tillverkare. Combitechs expertteam är involverade i hela utvecklingsprocessen av dessa fordon, från krav- och designstadierna till utvecklingsstadiet. Experter från vårt team leder dig genom alla steg på vägen och säkerställer att slutprodukten lever upp till de ställda kraven. Fördelarna med den här tjänsten är stora, vårt team har långtgående erfarenhet från flygindustrin och kan på ett märkbart sätt bidra till förbättring i den övergripande fordonskonstruktionen när det kommer till skydd och säkerhet.

Vårt kompetenscentrum erbjuder:

 • Allt inom cybersäkerhet för fordon på en plats och långsiktigt partnerskap
 • Engagerade säkerhetsexperter inom cybersäkerhet för fordon
 • Erkända talare inom cybersäkerhet för fordon, till exempel ESCAR (Berlin)
 • Interna kompetens- och erfarenhetsprogram
 • Godkända metoder baserade på erfarenhet i fordonsindustrin
 • Innovationshub genom samarbete med universitet, forskningsinstitut och företag inom cybersäkerhet för fordon
 • Partner till VICTA i Göteborg
 • Deltagare i Productive 4.0
 • Erfarenhet från arbete med många företag inom fordonsindustrin

No safety without security

Till följd av den ökade uppkopplingen och sammankopplingen (IoT, V2X, autonoma fordon, osv) växer kraven och behoven av säkra lösningar inom fordonsindustrin, speciellt i utvecklingsprocessen. Komplex infrastruktur och ekosystem med delat informationsansvar sätter också höga krav på efterlevnad av lagar så som GDPR. För att möta dessa utmaningar med en optimerad tidsram, kostnadsperspektiv och goda resultat behöver du en erfaren, kunnig och agil partner. En partner med cybersäkerhet och skydd i sitt DNA.

Safety vs security

 • Bilar är nu uppkopplade mot internet
 • Flera trådlösa och trådbundna gränssnitt
 • Ökande antal styrenheter
 • Integrering av mobila enheter
 • Flera lager av programvara (AUTOSAR, Linux, RTOS, Android)
 • Molnkopplingar, V2X, Bil/transport-ekosystem och autonom körning
 • Remote Over-The-Air software updates
 • Datainsamling på väg
 • Fleet management systems
 • Osäker utvecklingsprocess

Läs mer om: