Cyberförsvar

Bevisat Cyberförsvar som du kan lita på

Combitech är en från-början-till-slut leverantör som tillhandahåller en unik kombination av beprövad erfarenhet, cybersäkerhetsexpertis och ny teknik. Vår metod har utvecklats för försvar och man tar hjälp av oss för att få oberoende specialistråd kring säkerhet i kritiska system, samt som en leverantör av tjänster, koncept och skräddarsydda IT-lösningar som lever upp till hårt ställda säkerhetskrav. Inom områdena signalkontroll, signalskydd, elektronisk krigsföring och TEMPEST/ elektronisk strålning, erbjuder vi tjänster så som analys, planering, utveckling och utförande.

Vårt IT-säkerhetsarbete omfattar hela systemets livscykel och inkluderar kravupptagning, kravarbete för utveckling av säkerhet och ackrediterbara system. Vi utför också oberoende revisioner av system och produkter, och utvärderar krav på efterlevnad i kritiska system. 

Vill du veta mer? Maila våra experter här >>

Våra tjänsteområden/delar inom cyberförsvar:

 • Signalkontroll
 • Signalskydd
 • EWS/Electronisk krigsföring
 • Elektronisk strålning/Tempest
 • Informationssäkerhetdeklaration ISD (tillstånd och ackreditering av IT system)
 • ISO15288
 • Oberoende revisions- och penetrationstest
 • Härdning
 • Kryptering och support
 • Underhåll och signalskyddsreparationer
 • Dokumentation och efterlevnad i enhet med KEL
 • Svenska Försvarets säkerhetsfunktionskrav (KSF)

Läs mer om: