Cyber risk management

Hur ser säkerhetskulturen ut på ditt företag?

Har du analyserat alla risker och möjligheter? Genom att använda forskningsbaserade metoder och ett omfattande utbud av tjänster inom riskhantering för företag kan vi garantera att du kommer till rätta med riskerna din verksamhet utsätts för. Vi arbetar efter standarder så som ISO 31 000 och COSO/ERM, och har många års erfarenhet av ERM för både företag och myndigheter. Combitechs metoder och verktyg är baserade på Bayesiska nätverk. Genom visualiserade risk- och sårbarhetsanalyser skapar vi enkla och lättillgängliga riskbedömningar.

Dessa analyser visar orsaker och deras samband, sannolikheter och konsekvenser på ett pedagogiskt och stimulerande sätt. Med analysen som bas hjälper vi dig med strategier, åtgärder och utbildning för att stärka din säkerhetskultur och främja ditt företags utveckling.

Vill du veta mer? Maila våra experter här >>

Våra tjänsteområden/delar inom cyber risk management:

 • Och företagets riskhanteringsprocess (till höger).
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Operativ riskbedömning av kritiska företagsprocesser
 • Konsekvensanalys av personuppgifter
 • Webbsäkerhetsbedömning
 • Riskbaserat implementeringsstöd
 • Projektriskanalys
 • Bedömning av risk och efterlevnad
 • Bedömning av risk för bedrägeri
 • Antipenningtvätt - bedömning och process
 • Bedömning av risk för korruption
 • Utbildning i riskhantering

Läs mer om: