Produktcertifiering

Produktcertifieringen är bekräftelsen på att en produkt uppfyller ställda krav. En kvalitetsstämpel om man så vill. Combitech är en obunden aktör som skapar förutsättningar för internationella certifieringar.

Att Combitech är obundet innebär att vi opartiskt kan granska produkter och vägleda dig genom certifieringsprocesser avseende säkerhet, elmiljö och ljud. Lång erfarenhet och internationella samarbetspartners gör oss till en trygg och långsiktig partner för global produktcertifiering.

Sist men inte minst är Combitech licensierat att utvärdera IT-säkerhet enligt den internationella IT-säkerhetsstandarden Common Criteria (CC). Vår evalueringsverksamhet, ITSEF (IT Security Evaluation Facility), omfattar ett antal tjänster relaterade till produkter och system.

Våra tjänsteomområden/delar inom produktcertifiering:

  • Common Criteria
  • ITSEF
  • Ljudlabb
  • RÖS/Tempest
  • EMC
  • Larmstandarder
  • Metodik
  • Säkerhetsgranskning

Läs mer om