AI & Data analytics

Information och data är den nya tidens olja som driver en rad tjänster från bland andra Google, Spotify, och Rolls-Royce. Förmågan att samla data och att kunna analysera samt dra slutsatser ur stora datamängder kommer vara en viktig komponent för att skapa nya affärsupplägg.