Modellbaserad systemutveckling

Moderna system tenderar att bli alltmer komplexa och programvaruintensiva. Ett stort antal människor ska samarbeta. Därför är det vitalt att vi har en gemensam bild av systemet som ska utvecklas. En metod för att via modeller hålla ihop ett system genom hela utvecklingen är modellbaserad systemutveckling.

Vi på Combitech har varit mycket aktiva inom området och infört modellbaserad systemutveckling för flera organisationer. Med denna erfarenhet i ryggen erbjuder vi i år kurser inom UML, SysML, xtUML, kodgenerering och modellbaserad felanalys och diagnos.