Logistik, inköp och kvalitet

Smart logistik, effektiva inköp och strategisk kvalitetsutveckling gör skillnad. Att kontinuerligt se över och förbättra materiel- och informationsflöden sänker kostnader och ökar lönsamheten.

Lär dig mer av våra konsulter, som delar med sig av sina erfarenheter från såväl eget arbete i olika branscher som forskningsprojekt i samverkan med andra industriföretag.