Krav, test och granskning

Grundpelarna för en effektiv produktutveckling ligger i att ha en väl fungerande kravhantering och att arbeta med ett effektivt testförfarande. Ytterligare en viktig aspekt är att organisationen har en gemensam syn på kravhantering och test.

Vi på Combitech har utbildat våra kunder i effektiv kravhantering, granskning och test under många år oavsett bransch och utvecklingsprocess. Nedan finns några av våra väl beprövade kurser inom området, alla anpassningsbara efter era behov.