Kommunikation

Hur skyddar vi samhällets kommunikations- och informationsflöden så att de fungerar både i vardagen och i krislägen? Combitech arbetar för att eliminera hot, såväl ekonomiska som säkerhetsmässiga. Samhället blir kraftigt påverkat när kommunikationssystem inte fungerar. För att bemöta detta behövs långsiktiga och robusthöjande åtgärder och Combitech har stor kompetens och erfarenhet i dessa frågor. Våra konsulter delar med sig av sina erfarenheter i våra olika utbildningar inom området.

Samhället blir kraftigt påverkat när kommunikationssystem inte fungerar. För att bemöta detta behövs långsiktiga och robusthöjande åtgärder. Combitech har stor kompetens och erfarenhet i dessa frågor. På kurserna nedan delar våra konsulter med sig av sina kunskaper och erfarenheter.