Data Insights

Data Insights handlar om att skapa affärsnytta genom att förädla data till information och information till insikt. BI (Business Intelligence) och Advanced analytics är steg i denna förädlingsprocess och därmed områden som inkluderas inom begreppet Data Insights.

Data Insights är i sin tur en del av det omfattande digitaliseringsområdet. Genom att använda egen och extern data på ett smart sätt kan man skapa konkurrensfördelar och helt nya affärsmöjligheter. Data spås vara framtidens guld och framtidsyrket är Data scientists!