Agila metoder och metodik

Traditionellt innebär systemutveckling att arbetet görs i strikta steg som var och ett avslutas innan nästa påbörjas. Kravinsamling och kravspecifikation är grunden varpå programmeringen följer. Det är inte sällan som brister i kraven hittas relativt sent vilket kostar mycket tid och pengar för att rätta till. Agil systemutveckling innebär att arbetet bedrivs inkrementellt med nära kunddialog. Combitech har framgångsrikt arbetat med agil systemutveckling enligt flera metoder och tekniker (XP, Scrum, Kanban etc.) och erbjuder idag flera kurser inom agila metoder och metodik.