Safety Critical Systems

I ett mer och mer integrerat och digitaliserat samhälle, kommer allt fler system att betraktas som säkerhetskritiska. För att hänga med i dagens systemutveckling krävs att man klarar att leva upp till krav på snabb och effektiv utveckling, samtidigt som systemen måste nå en tillräckligt hög säkerhet. Det ställer mycket höga krav på en strukturerad verksamhet och oftast också krav att följa etablerade standarder.

På Combitech har vi lång erfarenhet av att utveckla säkra system och kan därför erbjuda kurser som spänner över stora delar av ett systems livscykel, och som är anpassade för företag inom flyg, fordon och försvarsindustrin.