Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Alla organisationer behöver ha en förmåga att motstå verksamhetsstörningar och att snabbt kunna återfå sin funktionalitet vid avbrott. Om det uppstår en riktig kris krävs det dessutom att vi har förberedda planer, en hög kunskap och är tränade.

Vi på Combitech har mer än 20 års samlad erfarenhet från krisberedskap och kontinuitetsplanering. Vi hjälper både privata och offentliga aktörer med att ta fram planer, att utbilda och att öva ledningsgrupper och medarbetare.