Cyber Security

Samhällets ökande digitalisering kan upplevas som ett problem i en organisation då det ställer höga krav på ett strategiskt och metodiskt arbete med informations- och systemsäkerhet. Inte minst för att värna den skyddsvärda informationen. Genom Combitechs kurser höjer ni er kunskap och säkerhetsmedvetenhet, vilket ökar er konkurrenskraft. Våra kursledare är experter inom ledningssystem för informationssäkerhet, säker utveckling av mjukvara samt standardiserad utvärdering av IT-system och produkter. Nedan ser du ett urval av våra kurser inom området.