Combitech på insidan

Hur är kulturen på Combitech? Vad är visionen som driver oss framåt? Och vad betyder egentligen kombinationskraft?

Mission: Technology with a purpose

Vår drivkraft är att skapa resultat och bidra till utveckling på ett hållbart sätt - för våra kunder och medarbetare, och för samhället.

Vision: Combitech One

Vi vill uppfattas som ansvarstagande och ledande inom tre prioriterade områden.

  • För kunderna: Den självklara partnern för kunder som vill växa genom utveckling och innovation
  • För medarbetarna: Förstahandsvalet för talanger och erfarna som vill växa både personligt och professionellt
  • För samhället:  Den ledande aktören för säkerhet och trygghet i det digitala samhället

DNA: Arvet som gör oss unika

Combitech är inte som andra teknikkonsultbolag och det är speciellt tre saker som gör oss speciella.

  • Innovationskultur.Vi har vuxit upp inom Saab, i högteknologins absoluta framkant. Vår spetskompetens inom flyg och fordon har vi med åren korsbefruktat med andra specialistområden – exempelvis, cybersäkerhet och teknisk information.
  • Kunskapssyn. Kompetens blir mer värd om man utvecklar den. Därför började vi tidigt forska fram egna metoder för kompetensutveckling tillsammans med KTH. Metoderna utgör kärnan i COMBITECH GROW, vår helt unika modell för kompetensutveckling som riktar sig till alla medarbetare.
  • Människa och teknik. I allt vi gör utgår vi från människan och tekniken. Och det är ingen tillfällighet att vi sätter människan först. Tekniken blir inte meningsfull förrän den skapar verklig nytta för människor.

Kombinationskraft: Källan till innovation

Kombinationskraften är ryggraden i vår företagskultur och beskriver vår idé om att kombinera spetskompetens och bredd med helhetssyn på kundens verklighet och samhällets utmaningar. Genom att utveckla våra kompetenser och kombinera våra förmågor på ständigt nya sätt driver vi utvecklingen framåt och skapar förutsättningar för innovation.