Trailer för webbutbildning inom totalförsvaret som är framtagen av MSB och Försvarsmakten. Combitech har bidragit i arbetet.

Webbutbildning om totalförsvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har tagit fram en webbaserad utbildning om totalförsvaret. Utbildningen är öppen för alla och syftar till att öka medvetenheten och kunskapsnivån inom totalförsvaret. Combitech har bidragit i utvecklingsarbetet.

Utbildningen har fått namnet ”Totalförsvaret – ett gemensamt ansvar”. Målet är att bidra till en ökad kunskap inom totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen. Den primära målgruppen är medarbetare inom verksamheter och organisationer med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen. Hittills har cirka 3000 personer genomfört utbildningen.

- Vi på Combitech har varit med och bidragit brett i arbetet, till exempel med research, planering av kursinnehåll, manusförfattande, faktagranskning och filminspelning. Det här har varit ett roligt projekt att få delta i då vi fått fundera mycket kring hur vi på ett lärande sätt presenterar fakta och budskap. Vidare känns det bra att få bidra till att bygga ett starkt totalförsvar, säger Carina Forslind, krisberedskapsrådgivare på Combitech.

Gå webbutbildningen du också

Nedan hittar du en länk till utbildningen och en trailer som presenterar det som totalförsvaret skyddar.

Utbildningen tar cirka 45-60 minuter att göra och nås utan inloggning via Msb.se/totalforsvar. Den består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Utbildningen publicerades i oktober 2019.

Vill du veta mer?

Kontakta Carina Forslind, se kontaktkort till höger om artikeln.

Bilder som används i anslutning till artikeln: MSB och Försvarsmakten