Porträttet av Annika Nordgren Christensen är taget av Stefan Tell.

Vi tar ”tempen” inför Totalförsvarsdagen

Onsdagen den 16 oktober arrangeras Totalförsvarsdagen. Ett evenemang där näringslivets roll i totalförsvarsplaneringen lyfts fram men också hur samhället i stort ska kunna samverka för att bygga upp ett modernt Totalförsvar. Vi har pratat med Annika Nordgren Christensen som har uppgiften att guida deltagarna genom dagen och de intressanta programpunkterna.

Hallå Annika, hur känns det inför Totalförsvarsdagen som du snart ska moderera?

- Det ska bli intressant och det är utmärkt tajming med fokus på näringslivets medverkan. Vi kan se fram emot mycket bra föredragshållare och paneldeltagare i ämnen som är helt centrala för totalförsvarsplaneringen.

Varför är det viktigt med ett starkt totalförsvar?

- Den över tid försämrade säkerhetspolitiska situationen i kombination med att svensk totalförsvarsplanering återupptogs först år 2015, gör att det är bråttom att höja vår försvarsförmåga både civilt och militärt. På den civila sidan bidrar det i hög grad till ökad förmåga även i kris.

Varför behövs näringslivet i totalförsvarsplaneringen? Varför lyfter vi det fokuset för dagen?

- Jämfört med hur totalförsvaret planerades och organiserades tidigare har samhället förändrats väldigt mycket, inte minst vad gäller näringslivets roll. En statlig utredning har arbetat med detta och överlämnar sitt betänkande till regeringen i december, vilket gör det högaktuellt att sätta näringslivet i fokus.

Vilka stora utmaningar ser du kring totalförsvaret?

- Det börjar och slutar med försvarsviljan. Vi behöver generellt sett ha större kunskap om hur det förändrade omvärldsläget påverkar Sverige, likaså en insikt i och vilja att förstå att säkerhet kostar.

Vilka programpunkter tycker du ska bli extra spännande under dagen och varför?

- Jag tycker att det är en mycket hög nivå genom hela dagen men om jag måste välja något vill jag lyfta fram Västerås stad. Vi kommer få en inblick i den konkreta och drivna totalförsvarsplanering som genomförs där, inte minst i samarbete med det lokala näringslivet.

Kommer du ladda upp på något speciellt sätt inför dagen?

- Jag brukar alltid gå igenom vad som är på gång i de organisationer och verksamheter vars företrädare medverkar, för att kunna lyfta upp det allra senaste i diskussionerna på scenen. Jag ser mycket fram emot Totalförsvarsdagen.

Nyfiken på att få veta mer?

Läs om Totalförsvardagen och gör en intresseanmälan

Läs om Combitech förmåga inom Totalförsvaret

Bild/Grafik: Combitech. Porträtt av Annika Nordgren Christensen är taget av Stefan Tell.